Meie juures teenuse saamiseks viime läbi ka hindamise. Tegevusvõime hindamise viib läbi tegevusterapeut, vajadusel psühholoog ja sotsiaaltöötaja.

Tegevusteraapia protsess koosneb alghindamisest, eesmärkide püstitamisest – teraapia planeerimisest, teraapiast ehk sekkumisest ning lõpphindamisest. Hindamisel kasutatakse vaatlust, intervjuud ning erinevaid teste ja mõõdikuid.Tegevusvõime hindamise eesmärgiks on saada teadmisi kliendi tegevusvõime tugevatest külgedest ning neid piiravatest, edendavatest ja toetavatest teguritest. Tegevusvõime hinnangule tuginedes koostatakse teraapiaplaan. Peamiselt hõlmab see kolme faktorit: inimese oskuste ja võimete arendamine, tegevuste kohandamine ja/või keskkonna kohandamine. Kõik need tegurid mõjutavad inimese osalemist oma igapäevategevustes.

Psühholoogi hindamine tähendab psühholoogi ja kliendi vestlust vabas vormis. Soovime läbi hindamise mõista millised on inimese soovid, oskused ja motivatsioon. Läbi milliste teenuste saaksime inimest kõige paremini toetada. Soovime, et inimene saaks ise otsustada ja teha oma valikud parimal moel ja turvaliseslt.

Sotsiaaltöötaja hindamine tähendab, et üle vaadatakse vajalikud sotsiaaltoetused, tööle saamise võimalused või jätkamine õpingutega.