Missioon:

Sotsiaalteenuste korraldamine, osutamine ja nende arendamine puudega inimestele, erivajadustega inimestele ja teistele abivajajatele toimetuleku soodustamiseks ja säilitamiseks ning toimetulekuraskuste ennetamiseks.

Visioon:

Oleme kaasaegne ja arenev asutus, mis toetab iseseisvat toimetulekut, on kliendi eripäraga arvestav, paindlikke ja uuenduslikke lahendusi pakkuv, pidevalt õppiv ning arenev sotsiaalkeskus.

Väärtused:

Arenev organisatsioon - kohandame oma tegevusi ja tööprotsesse pidevalt muutuva keskkonna ja nõudmistega.

Kaasamine - märkame kliendi vajadusi, lähtume kliendi õigustest  ja kaasame klienti teenuse planeerimisse.

Koostöö - teeme koostööd kõikide huvigruppidega, tegutseme ühise eesmärgi nimel

Usaldus - oleme usaldusväärsed, hoolivad ning järjepidevad

Sallivus - tunnustame või/ja usaldame harjumuspärasest erinevaid arvamusi, uskumusi, hoiakuid, tavasid, kombeid, ideoloogiaid või kultuure