Teenus on mõeldud psüühikahäirega täisealisele, kes tuleb toime enese eest hoolitsemisega ja suudab osaleda majapidamisetöödes, kuid vajab päevasel ajal pidevat juhendamist igapäevaelu tegevustes ja toetust toitlustuse tagamisel ning elamiseks eluruumi.

Teenuse eesmärk  on säilitada ja arendada inimese igapäevaelu oskusi, et ta tuleks peresarnase elukorralduse juures võimalikult iseseisvalt või väikese juhendamisega toime oma igapäeva eluga.

Mida teenusel tehakse? Kogukonnas elamise teenusel elavad inimesed koos ühe perena, jagavad ühist elupinda ning tegevusjuhendaja aitab neid:

  • ajaplaneerimisel
  • vaba aja sisustamisel
  • avalike teenuste kasutamisel
  • õppimise võimaluste leidmisel ja õppimise juures
  • töötamise või töösarnaste tegevuste juures

Inimese vajadusi ja tegevusvõimet arvestades ostetakse temaga koostöös hügieenitarbed, riided, voodipesu ja tagatakse nende hooldus. Vajadusel muretsetakse ka käsimüügiravimid ja meditsiinitarvikud. 

Millal teenust osutatakse? Teenuse kasutamine toimub ööpäevaringselt. Lisaks päevale on öösiti ka tööl tegevusjuhendaja, kes tagab klientide turvalisuse ja vajadusel igakülgse abi.

 Mille eest tuleb tasuda? Inimene tasub majutuse ja toitlustamise eest.