Teenuse eesmärk on inimese iseseisva toimetulekuvõime säilitamine ja arendamine ning turvalise elukeskkonna tagamine teenuse osutaja ruumides. 

Meie juurde saab teenusele:

Täisealine:

  • kellel on tuvastatud raske või sügav puue
  • kellel on töövõime kaotus vähemalt 80% või tuvastatud puuduv töövõime
  • kellele ei saa abi osutada teiste sotsiaalteenustega ja kes ei kasuta teisi erihoolekandeteenuseid
  • kes vajab abi enese eest hoolitsemisel ega tule toime igapäevaelu toimingutega või vajab selleks olulisel määral pidevat kõrvalabi ja juhendamist

Mis me teenusel teeme: Ööpäevaringse erihoolekandeteenuse kasutajad elavad teenuse osutaja ruumides koduseks kujundatud keskkonnas ning tegevusjuhendaja aitab ja juhendab neid:

  • sotsiaalsete suhete  loomisel, säilitamisel ja arendamisel
  • aja planeerimisel
  • vaba aja sisustamisel
  • avalike teenuste kasutamisel
  • õppimise võimaluste leidmisel ja õppimise juures
  • igapäevaelu oskuste arendamisel, kaasates inimesi arendavatesse tegevustesse

Inimest toetatakse ja abistatakse hooldustoimingutes ning kõigis kõrvalabi vajavates igapäevaelu tegevustes. Teenuse ajal tagatakse inimesele raviskeemi järgimine.

Vajadusel tagatakse inimesele transport tervishoiu-, sotsiaal- ja muudele avalikele teenustele jõudmiseks. Samuti toetatakse hooldustoimingute tegemisel ja tagatakse iseseisva õendusabi teenuse kättesaadavus. 

Inimese vajadusi ja tegevusvõimet arvestades ostetakse temaga koostöös hügieenitarbed, riided, voodipesu ja tagatakse nende hooldus. Vajadusel on teenuse osutaja poolt ka käsimüügiravimid, meditsiinitarvikud ja inkontinentsitooted ning naha kaitse ja puhastamise vahendid. 

Teenust osutatakse ööpäevaringselt teenuse osutaja ruumides.

Inimene tasub majutuse ja toitlustamise eest.